Energietransitie.

Van duurzame energie
naar groen en duurzaam.

De werkgroep energietransitie gaat het komend jaar (2022) aan de slag met het vergroenen van de wijk, door aan te sluiten bij bestaande acties en eigen initiatieven te ontwikkelen.

1 actiedag Nederland Schoon op 19 maart 2022 (meer info)
2 mee doen met het tegels wippen kampioenschap in Zwolle
3 een actie opzetten om energieslurpers uit de buurt te vinden (challenge)

De werkgroep zoekt nu samenwerking met Het Groene Zuiden (www.hetgroenezuiden.nl) Samen met deze groep willen we in de buurt energiecoaches opleiden. Wie wil daar aan meedoen? Stuur een mail naar; info@wijkverenigingoudittersum.nl

Klik hier om jouw ecologische voetafdruk te meten.

________________________________

Info-avond op 18 februari 2021 in SIO
Energie geeft energie. Die gedachte staat centraal tijdens deze bijeenkomst over energie-initiatieven in de wijk. Heel concreet vertellen de wijkbewoners zélf hoe ze nu al hun woning aanpassen of de openbare ruimte verfraaien en vergroenen. En ook hoe je dit samen met je buurt kan doen.
De avond is nadrukkelijk bedoeld als aanzet om meer ervaringen en kennis in Zwolle-Zuid uit te wisselen, over energie- en duurzaamheidsmaatregelen die wijkbewoners zelf nu al kunnen nemen.

De bijeenkomst op 18 februari in SIO is een initiatief van Travers, de gemeente Zwolle, Buurkracht en Blauwvinger Energie. Aanvang 19.30 (tot 21.00 uur)

Postcoderoos-project
Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen op het dak van iemand anders?
De sporthal Zwolle-Zuid gaat 300 zonnepanelen plaatsen. Goed voor 30 adressen.
De coöperatie Allerzonst heeft uitleg geven op 27 januari in de kantine van de sporthal Zwolle- Zuid. Deze bijeenkomst gemist? Mail naar energie@wijkverenigingoudittersum.nl

Overal duikt de discussie op over energietransitie: Wat is dit, wat betekent het voor mij? Wat gaat het kosten? Wat kan ik het beste doen als mijn oude CV ketel vervangen moet worden? Wat gaat Zwolle doen?

Een aantal buurtbewoners uit de wijk onder leiding van Wiebe Feenstra is bezig om zich in dit thema in te lezen en te bekijken wat dit concreet voor onze wijk Oud-Ittersum kan gaan betekenen. De werkgroep Energie is volop bezig met:
• mogelijkheden omtrent gezamenlijk inkopen van zonnepanelen
• bespaartips die iedereen in z’n eigen huis al direct kan toepassen