Plannen ‘De Handschoen’

Er is een inloopbijeenkomst georganiseerd op woensdag 24 april 2024 tussen 19:00 en 21:00 uur in wijkcentrum SIO (Thorbeckelaan 2). Binnen dit tijdstip bent u vrij om op een voor u prettig moment langs te komen.
Deze bijeenkomst is georganiseerd door Onis Vastgoed.

Wij zouden het op prijs stellen als u ons vooraf laat weten of u aanwezig zult zijn, dat kan door een email te sturen naar: dehandschoen@onis-vastgoed.nl. Ook als u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn bij de bijeenkomst, maar wel graag op de hoogte gehouden wilt worden kunt u ons dat per email laten weten.

Nieuwjaarsconcert muziekvereniging KNA Zwolle

Zwolle- Op 8 januari geeft muziekvereniging KNA Zwolle een nieuwjaarsconcert in wijkcentrum SIO. Daarbij wordt niet alleen het nieuwe jaar gevierd, maar wordt ook stilgestaan bij de schenking die KNA Zwolle krijgt van Stichting CAI De Tweemaster.

De Tweemaster
Deze stichting zorgde de afgelopen decennia voor het doorgeven van het tv- en radiosignalen naar de deelnemers in de wijk. Omdat deze stichting met de komst van het digitale tv- en radiosignaal geen functie meer had, is deze stichting per 1 januari 2023 opgeheven.  Nadat ze aan haar financiële verplichtingen had voldaan, bleef er een bedrag over van 3500 euro. Volgens de statuten mag dat bedrag geschonken worden aan een goed doel binnen de wijk. En dat is dus muziekvereniging KNA Zwolle geworden.

Muziekvereniging KNA Zwolle bestaat inmiddels 95 jaar en is destijds als  Kunst Na Arbeid in Ittersum opgericht. De vereniging is en blijft springlevend. Tegenwoordig is er naast het KNA Orkest ook volop ruimte voor de jeugd. Muzikale jongeren uit Zwolle Zuid tonen hun starters talenten in de Junior Notes.

En dan hebben we Young Notes, HET jongerenorkest van Zwolle Zuid. Als je een instrument bespeelt en wilt ervaren hoe het is om in een band te spelen, dan ben je van harte welkom. Alle instrumenten zijn welkom!
Ook het KNA Orkest speelt tijdens het concert een gevarieerd repertoire met moderne en lichte muziek.

Nieuwjaarsconcert
Wil je erbij zijn? Kom dan op 8 januari naar het SIO aan de Thorbeckelaan 2.  Tijdens deze avond wordt de cheque van De Tweemaster symbolisch door voorzitter Adri Wever overhandigd aan Jos Mulder, voorzitter van KNA. Het concert begint om 19.30 uur en de entree is een vrije bijdrage achteraf.

Wil je een keer meespelen met een instrument? Stuur dan een mail naar info@kna-zwolle.nl

Contactpersonen persbericht:
Jos Mulder, mailto:voorzitter@kna-zwolle.nl
Michel Stiekema, bestuurslid De Tweemaster, michel.stiekema@hotmail.com

Bomenkap langs spoor

Ontvangen brief gemeente Zwolle:

Met deze brief informeren wij u over de geplande werkzaamheden om nog voor 15 maart een aantal bomen te kappen langs het spoor.
De gemeente heeft tussen het spoor en de achtertuinen hier nog een strook grond in eigendom. Mogelijk heeft u zicht op deze bomen en zullen de werkzaamheden u opvallen.

Uit een inspectie die onlangs is uitgevoerd lijken een aantal bomen rot te zijn. Het advies van de boomdeskundige is om alle bomen te kappen omwille van de veiligheid ten aanzien van het spoor en omwonende. Op de achterzijde van deze brief treft u een overzicht met daarop de locatie waar de bomen staan. De bomen worden gekapt met behulp van een kraan vanaf het terrein van de kringloopwinkel. Zo kan er veilig gekapt worden langs het spoor.

Het kappen van de bomen kan hier zonder vergunning. De strook grond die hier achter de tuinen loopt gaan we komend jaar beter inrichten als schouwpad zodat dit voortaan beter onderhouden kan worden. Of er ruimte is voor nieuwe bomen wordt nog onderzocht, afhankelijk van de ruimte worden een aantal knotwilgen terug geplant.

De werkzaamheden zullen voor u geen of weinig overlast veroorzaken.
Met dit hopen we u voldoende te hebben geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden. Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u contact opnemen met de heer E. Bakker van gemeente Zwolle via het algemene nummer 14 038.

Geslaagde bewonersavond

Het flyeren door wijkvereniging Oud-Ittersum bleek een geslaagde actie gezien de hoeveelheid belangstellenden uit de buurt Oud-Ittersum.
De informatieavond (7 december ’22) over de plannen in de wijk vanuit de gemeente Zwolle werd goed bezocht. Er is veel input gegeven vanuit de wijk tijdens de thema-gesprekken die na de presentatie plaatsvonden.

Wat een gezellig feest!

Zaterdag 27 augustus werd de zomervakantie feestelijk afgesloten en het theater seizoen van ZZUIT geopend bij Wijkcentrum SIO.

Heel wat kinderen (en hun ouders) uit de buurt hebben zich kostelijk vermaakt bij het theater van Dolf Moed, op het springkussen en bij het schminken. Voor de ouders en andere belangstellenden was er The Spaaij Gypsy-band met zomerse gitaarmuziek en zang.

Met speciale dank aan:
Dolf Moed-De Theater fiets
The Spaaij Gypsyband
De leden van Wijkvereniging Oud-Ittersum, die meegeholpen hebben met opbouw en afbreken.