KNA Zwolle laat de vakantie beginnen

Het is een goede gewoonte van KNA Zwolle om de laatste maandagavond voor de zomervakantie een gezellige sfeer te scheppen bij Grand Café en wijkcentrum SIO. Het terras wordt uitgebreid en er is gelegenheid voor een hapje en een drankje, terwijl de muziek zorgt voor de gezelligheid.
Het begint op 15 juli om 19:00 uur (bij regen zitten we binnen).

Alle muzikanten van KNA nemen deel aan het evenement.

De junior Notes bijvoorbeeld zullen laten horen waar zij de afgelopen maanden met veel energie voor hebben geoefend. Bij dit orkest zitten de jongste muzikanten van KNA. Dirigent Wietske de Wilde – Tilma brengt haar enthousiasme over op de kinderen en de luisteraar.

Young Notes is HET jongeren orkest van Zwolle Zuid. Het gaat bij de Young Notes vooral om het samen muziek maken. Deze avond zal Bouke Ansing voor het laatst het orkest leiden. Bouke heeft er voor gekozen om na de boeiende start van de afgelopen 2 jaar een andere weg in te slaan. De jongeren regelen en besturen alles binnen het orkest zelf en zijn terwijl dit artikel wordt geschreven op zoek naar vervanging, wie weet maken zij de opvolging van Bouke op 15 Juli bekend. Jongeren die al een instrument bespelen en eens de ervaring willen hebben om in een orkest te spelen zijn van harte welkom. Alle instrumenten zijn in principe welkom.

KNA Orkest bestaat al vele jaren en is na de zomervakantie van 2022 onder leiding van een nieuwe dirigent een nieuwe weg in geslagen. Wietske de Wilde-Tilma heeft het orkest de afgelopen maanden onder haar enthousiaste leiding voorbereid op dit concert.

KNA Orkest is de nieuwe orkestvorm waarin een brede bezetting op instrumentarium mogelijk is.

De Knollentrekkers behoeven bijna geen toelichting meer zij zijn een veel gezien dweilorkest in Zwolle en ver daarbuiten. Recent hebben zij met veel plezier gespeeld bij de Avondvierdaagse, de Zwolse halve Marathon en het Bootwateren festival in Ameland. Zij gaan de avond afsluiten.

Luister en geniet maandag 15 juli vanaf 19:00 uur op het terras van SIO aan de Thorbeckelaan in Zwolle.

KNA Zwolle verwelkomt muziekliefhebbers van alle niveaus en achtergronden. De vereniging wil haar bezetting verbreden, waardoor een breed scala aan instrumenten welkom is. Profiteer van de mogelijkheid om muziek te leren spelen op een instrument naar keuze, met (koper) instrumenten beschikbaar voor leden en leerlingen. Of je nu een beginner bent of een ervaren muzikant, bij KNA Zwolle vind je een warme en gastvrije vereniging waarin samen muziek maken centraal staat.

Voor meer informatie over KNA Zwolle en haar activiteiten kunt u contact opnemen via info@kna-zwolle.nl  Kom langs op een van onze repetitieavonden op maandag in gebouw SIO en ontdek zelf de magie van muziek maken bij KNA Zwolle.

https://www.kna-zwolle.nl/

Plannen ‘De Handschoen’

Er is een inloopbijeenkomst georganiseerd op woensdag 24 april 2024 tussen 19:00 en 21:00 uur in wijkcentrum SIO (Thorbeckelaan 2). Binnen dit tijdstip bent u vrij om op een voor u prettig moment langs te komen.
Deze bijeenkomst is georganiseerd door Onis Vastgoed.

Wij zouden het op prijs stellen als u ons vooraf laat weten of u aanwezig zult zijn, dat kan door een email te sturen naar: dehandschoen@onis-vastgoed.nl. Ook als u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn bij de bijeenkomst, maar wel graag op de hoogte gehouden wilt worden kunt u ons dat per email laten weten.

Nieuwjaarsconcert muziekvereniging KNA Zwolle

Zwolle- Op 8 januari geeft muziekvereniging KNA Zwolle een nieuwjaarsconcert in wijkcentrum SIO. Daarbij wordt niet alleen het nieuwe jaar gevierd, maar wordt ook stilgestaan bij de schenking die KNA Zwolle krijgt van Stichting CAI De Tweemaster.

De Tweemaster
Deze stichting zorgde de afgelopen decennia voor het doorgeven van het tv- en radiosignalen naar de deelnemers in de wijk. Omdat deze stichting met de komst van het digitale tv- en radiosignaal geen functie meer had, is deze stichting per 1 januari 2023 opgeheven.  Nadat ze aan haar financiële verplichtingen had voldaan, bleef er een bedrag over van 3500 euro. Volgens de statuten mag dat bedrag geschonken worden aan een goed doel binnen de wijk. En dat is dus muziekvereniging KNA Zwolle geworden.

Muziekvereniging KNA Zwolle bestaat inmiddels 95 jaar en is destijds als  Kunst Na Arbeid in Ittersum opgericht. De vereniging is en blijft springlevend. Tegenwoordig is er naast het KNA Orkest ook volop ruimte voor de jeugd. Muzikale jongeren uit Zwolle Zuid tonen hun starters talenten in de Junior Notes.

En dan hebben we Young Notes, HET jongerenorkest van Zwolle Zuid. Als je een instrument bespeelt en wilt ervaren hoe het is om in een band te spelen, dan ben je van harte welkom. Alle instrumenten zijn welkom!
Ook het KNA Orkest speelt tijdens het concert een gevarieerd repertoire met moderne en lichte muziek.

Nieuwjaarsconcert
Wil je erbij zijn? Kom dan op 8 januari naar het SIO aan de Thorbeckelaan 2.  Tijdens deze avond wordt de cheque van De Tweemaster symbolisch door voorzitter Adri Wever overhandigd aan Jos Mulder, voorzitter van KNA. Het concert begint om 19.30 uur en de entree is een vrije bijdrage achteraf.

Wil je een keer meespelen met een instrument? Stuur dan een mail naar info@kna-zwolle.nl

Contactpersonen persbericht:
Jos Mulder, mailto:voorzitter@kna-zwolle.nl
Michel Stiekema, bestuurslid De Tweemaster, michel.stiekema@hotmail.com

Bomenkap langs spoor

Ontvangen brief gemeente Zwolle:

Met deze brief informeren wij u over de geplande werkzaamheden om nog voor 15 maart een aantal bomen te kappen langs het spoor.
De gemeente heeft tussen het spoor en de achtertuinen hier nog een strook grond in eigendom. Mogelijk heeft u zicht op deze bomen en zullen de werkzaamheden u opvallen.

Uit een inspectie die onlangs is uitgevoerd lijken een aantal bomen rot te zijn. Het advies van de boomdeskundige is om alle bomen te kappen omwille van de veiligheid ten aanzien van het spoor en omwonende. Op de achterzijde van deze brief treft u een overzicht met daarop de locatie waar de bomen staan. De bomen worden gekapt met behulp van een kraan vanaf het terrein van de kringloopwinkel. Zo kan er veilig gekapt worden langs het spoor.

Het kappen van de bomen kan hier zonder vergunning. De strook grond die hier achter de tuinen loopt gaan we komend jaar beter inrichten als schouwpad zodat dit voortaan beter onderhouden kan worden. Of er ruimte is voor nieuwe bomen wordt nog onderzocht, afhankelijk van de ruimte worden een aantal knotwilgen terug geplant.

De werkzaamheden zullen voor u geen of weinig overlast veroorzaken.
Met dit hopen we u voldoende te hebben geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden. Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u contact opnemen met de heer E. Bakker van gemeente Zwolle via het algemene nummer 14 038.

Geslaagde bewonersavond

Het flyeren door wijkvereniging Oud-Ittersum bleek een geslaagde actie gezien de hoeveelheid belangstellenden uit de buurt Oud-Ittersum.
De informatieavond (7 december ’22) over de plannen in de wijk vanuit de gemeente Zwolle werd goed bezocht. Er is veel input gegeven vanuit de wijk tijdens de thema-gesprekken die na de presentatie plaatsvonden.

Wat een gezellig feest!

Zaterdag 27 augustus werd de zomervakantie feestelijk afgesloten en het theater seizoen van ZZUIT geopend bij Wijkcentrum SIO.

Heel wat kinderen (en hun ouders) uit de buurt hebben zich kostelijk vermaakt bij het theater van Dolf Moed, op het springkussen en bij het schminken. Voor de ouders en andere belangstellenden was er The Spaaij Gypsy-band met zomerse gitaarmuziek en zang.

Met speciale dank aan:
Dolf Moed-De Theater fiets
The Spaaij Gypsyband
De leden van Wijkvereniging Oud-Ittersum, die meegeholpen hebben met opbouw en afbreken.