Geslaagde bewonersavond

Het flyeren door wijkvereniging Oud-Ittersum bleek een geslaagde actie gezien de hoeveelheid belangstellenden uit de buurt Oud-Ittersum.
De informatieavond (7 december ’22) over de plannen in de wijk vanuit de gemeente Zwolle werd goed bezocht. Er is veel input gegeven vanuit de wijk tijdens de thema-gesprekken die na de presentatie plaatsvonden.

Wat een gezellig feest!

Zaterdag 27 augustus werd de zomervakantie feestelijk afgesloten en het theater seizoen van ZZUIT geopend bij Wijkcentrum SIO.

Heel wat kinderen (en hun ouders) uit de buurt hebben zich kostelijk vermaakt bij het theater van Dolf Moed, op het springkussen en bij het schminken. Voor de ouders en andere belangstellenden was er The Spaaij Gypsy-band met zomerse gitaarmuziek en zang.

Met speciale dank aan:
Dolf Moed-De Theater fiets
The Spaaij Gypsyband
De leden van Wijkvereniging Oud-Ittersum, die meegeholpen hebben met opbouw en afbreken.

Parkeeroverlast deelvoertuigen

Een heel mooi gegeven; de deelscooters en deelfietsen. Gelukkig maken veel mensen er op een positieve manier gebruik van. Helaas zijn er ook mensen die na gebruik hun vervoermiddel op een plek achterlaten waar andere weggebruikers er dan weer last van hebben. We hopen samen met de aanbieders van deelvoertuigen en de gemeente tot goede oplossingen te komen.

Heb je een vraag of een klacht?
Wij wijzen je graag op meldpunt: www.zwolle.nl/deelvoertuigen

Landelijke opschoondag 2022

Op zaterdag 19 maart 2022 is de Landelijke Opschoondag. Samen geven de buurt een frisse voorjaarsschoonmaak.
Ruim gezellig met de buren je straat op, prik het vuil weg en veeg alles netjes aan. Zo gaan de straten weer schoon en fris de lente in.

Een schone straat om straks de bloemetjes weer buiten te kunnen zetten en de kinderen heerlijk buiten te laten spelen.

Waar: Cort van de Lindenlaan 3
Hoe laat: 10.00 uur
Grijpmateriaal aanwezig.
Starten met koffie en koek. Afsluiten met soep en broodje.

Doe je mee? Meld je aan via onderstaande link.           
https://mooi-schoon.nl/evenement/ittersum-schoon/

Schoonmaakactie in Ittersum in 2020

Uitnodiging verkiezingsdebat

Op 16 maart a.s. zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dan mogen alle Zwollenaren hun stem uitbrengen om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. Maar hoe zit het na de verkiezingen met de invloed die inwoners hebben op de beslissingen over hun straat, buurt, wijk of stad?
Wordt hun stem dan ook nog gehoord?

Platform Zwolse Wijken
Datum – 8 maart 2022
Inloop – 19:30 uur, start 20.00 uur
Einde – 22:00 uur
Locatie – Wijkcentrum
De Weijenbelt, Campherbeeklaan 82 Berkum (Zwolle)
Aanmelden uiterlijk 3 maart aan via www.zwolsewijken.nl

Het Platform Zwolse Wijken maakt zich sterk voor meer zeggenschap van Zwollenaren over hun leefomgeving. Daarom organiseren wij op 8 maart a.s. een verkiezingsdebat met de vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen en kandidaat – raadsleden. Zij worden uitgedaagd om open en duidelijk te debatteren. Over hoe de lokale democratie in Zwolle beter kan, met meer betrokkenheid van inwoners. Over belangrijke keuzes die de toekomst van Zwolle gaan bepalen: woningbouw, de groei van de stad, de energietransitie, duurzaamheid, de A 28 etc. Hoe denken de verschillende partijen hierover, en wat zijn hun plannen? Hoe gaan zij zich de komende 4 jaar inzetten op deze thema’s?
Tijdens het verkiezingsdebat krijgen de kandidaat-raadsleden een aantal stellingen voorgelegd waarover ze in gesprek gaan. Die zijn o.a. afkomstig uit de ruim 200 reacties die wij als Platform Zwolse Wijken hebben ontvangen op enquêtes die wij hebben uitgezet in de wijken.
De belangrijkste onderwerpen zijn:
1. Lokale democratie: hoe krijgen Zwollenaren meer zeggenschap over hun leefomgeving?
2. Omgevingsvisie nieuwe stijl: wat willen we voor Zwolle, hoe groot mag de stad worden?
3. De A28: lust of last? Past de verkeersontwikkeling bij plannen en wensen van de stad?

Wilt u het debat bijwonen?
Meld u dan uiterlijk 3 maart aan via www.zwolsewijken.nl
Plaatsen worden toegekend op volgorde van de aanmelding. Het aantal plaatsen en de toegang tot het gebouw is afhankelijk van overheids-maatregelen in verband met Corona. U krijgt 6 maart persoonlijk bericht via de mail of u aanwezig kunt zijn.

Platform Zwolse wijken

Wil jij ook dat Zwollenaren meer invloed krijgen op wat in Zwolle gebeurt?
Het Platform Zwolse Wijken, waar ook onze wijkvereniging mee samenwerkt, houdt een korte enquête hierover. Wij vragen van je om de enquête in te vullen. Het Helpt mee om ervoor te zorgen dat de invloed van jou en andere Zwollenaren groter kan worden! De uitkomsten zullen worden gedeeld op www.zwolsewijken.nl
Ga naar de enquête en vul hem vandaag nog in!
Klik hier om naar de enquête te gaan: Naar enquête

Bezorging krant Ittersum

Vanaf maandag 31 januari lijkt er iets aan de hand te zijn met het bezorgen van de krant. De wijkvereniging heeft contact gezocht met de Stentor en met de wijkagent. Op dit moment is niet precies bekend wat er aan de hand is. Meld in ieder geval bij uw krant dat er niet bezorgd is (Stentor; 088-0561565).
Wanneer we meer informatie hebben, zullen we dat publiceren via de website.

Update: maandag 7 februari
De krant ligt weer op de deurmat/in de postbus. Mochten er nog problemen zijn, dan kunt u zelf contact opnemen met de bezorgservice 088-0561565.