Woonomgeving.

Mededelingen vanuit de werkgroep woonomgeving.
Heb je input of interesse om aan te sluiten? Laat het ons weten.

Omgevingsvisie 2030

In het kader van de Omgevingsvisie 2030, heeft de projectleider van de gemeente op 1 maart 2021 het bestuur via een TEAMs meeting bijgepraat. De gemeente is bezig alle reacties te verwerken, en op verschillende punten worden aanpassingen gemaakt. Het gesprek verliep constructief. Op dit moment worden alle 121 zienswijzen beantwoord. De Wijkvereniging zal ook een antwoord ontvangen in de komende weken. De aangepaste Omgevingsvisie zal rond april naar de gemeenteraad gestuurd worden.

Bestemmingsplan Zwolle Zuidoost

Het ontwerpbestemmingsplan Zwolle Zuidoost ligt van donderdag 25 februari 2021 tot en met woensdag 7 april 2021 gedurende 6 weken ter inzage , en in die periode kan een zienswijze worden ingediend. 
Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.BP18005-0003

——

Bouwplannen Resido

Op donderdag 10 december heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente Zwolle naar aanleiding van de meer dan 350 zienswijzen betreffende de voorgenomen bouwplannen op Nieuwe Deventerweg 101.

Aanwezig waren: projectleiders vanuit de gemeente Zwolle, de projectontwikkelaars van Resido, een afvaardiging van Wijkvereniging Oud-Ittersum, een jurist, een afgevaardigde van de erfgoedvereniging Heemschut en een aantal naaste bewoners. Iedereen kreeg de gelegenheid in 5 minuten te vertellen ‘wat er speelt’ en/of een toelichting te geven op de zienswijze. Aansluitend was er gelegenheid om kort wat aanvullende vragen te stellen. Het gesprek heeft plaatsgevonden via Teams.

Voor het eind van januari 2021 zal projectontwikkelaar Resido met een reactie komen.

Over enige tijd zullen de, al dan niet aangepaste, bouwplannen in de gemeenteraad besproken gaan worden.

350 Zienswijzen ingediend

De gemeente heeft per brief gereageerd op de meer dan 350 ingeleverde zienswijzen die uit de buurt Oud-Ittersum en omgeving.

.

Thorbecketunnel beschilderd

Wijken in Zuid kleurrijk verbonden

“Wauw dát spettert van de muren af” is één van de vele positieve reacties van buurtgenoten die een kijkje nemen in de Thorbeckefietstunnel die Schelle en Oldeneel met Oud-Ittersum verbindt. Het ludieke project, gestart op Burendag 2020 in Oud-Ittersum, is met succes afgerond. Aangenaam verrast vertragen fietsers hun gang, want zowel links als rechts is er veel te zien. Kleurrijke kindertekeningen vormen het artistieke accent van dit kunstproject. Een jaar geleden, tijdens Burendag 2019, werd er flink op los geschetst door de jeugd uit de buurt onder de bezielende leiding van graffitikunstenaar Stefan Alberts van Klaver5. Op burendag 2020 mochten de jonge kunstenaars in spé met echte graffiti spuitbussen aan het werk. Met zichtbaar veel plezier en met grote inspanning worden de ontwerpen samengevoegd binnen de contouren van enorme hoofdletters. Trappetje op, trappetje af om de letters helemaal te vullen.

Na het schilderfestijn legt Stefan de laatste hand aan de muurschilderingen voor de puntjes op de i. Rondom de vrolijke graffiti-letters is de muur afgewerkt in een rustige tint, waardoor de fietstunnel veilig en overzichtelijk blijft. Om dit kunstproject te realiseren heeft wijkvereniging Oud-Ittersum de adoptie van de muurschildering op zich genomen en bij het BuurtCultuurfonds subsidie aangevraagd. Het Buurtcultuurfonds is mogelijk gemaakt door de gemeente Zwolle en wordt uitgevoerd door Stadkamer.

Bouwplannen appartementencomplex

Het volledige bouwplan:
NDW 101 Bestemmingsplan wijziging en omgevingsvergunnings wijziging

Reactie op de bouwplannen

Beste Buurtbewoners,
Het bestuur van de Wijkvereniging Oud-Ittersum heeft het voorstel van de gemeente voor de bouw van een appartementencomplex aan de Nieuwe Deventerweg besproken (ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning).

Omdat dit voorstel invloed heeft op de ontwikkeling van onze wijk Oud-Ittersum en mogelijk een precedent schept om hoger te gaan bouwen in onze wijk, vinden wij het belangrijk om hierop te reageren. Vanwege de Corona crisis is het niet mogelijk om samen te komen om hierover te spreken. Daarom heeft het bestuur actie genomen om een  zienswijze op te stellen.
Je kunt de zienswijze tot zondagavond 27 september inleveren bij het secretariaat, Nieuwe Deventerweg 97.
Download; Zienswijze Appartementencomplex

Laat ons weten wanneer je hulp nodig heb bij het opstellen van je eigen zienswijze door een e-mail te sturen naar info@wijkverenigingoudittersum.nl

Wil je weten wat een zienswijze is, klik dan op deze link.

———————————————————–

Advies: Check je eigen perceel

Herziening bestemmingsplan Zwolle Zuid Oost

In december 2019 heeft de gemeente voor het Bestemmingsplan Zwolle Zuid Oost een voorontwerp gepubliceerd (zie link onderaan dit artikel). Het bestuur van wijkvereniging Oud-Ittersum had hierover een overleg met de werkgroep gepland in maart, maar vanwege de Corona situatie heeft dit pas op 23 juli plaatsgevonden.

De afdeling ruimtelijke  planvorming van de gemeente Zwolle is bezig met een project om geldende bestemmingsplannen te herzien. Een geschreven handboek moet zorgen voor het standaardiseren van terminologie, regels, etc. van bestemmingsplannen van 10 jaar geleden. Deze harmonisatie zou echter kunnen leiden tot verschillen op het eigen perceel tussen het geldende- en het nieuwe (herziene) plan. De gemeente zal hierover geen brief sturen en adviseert de burger om zelf het eigen perceel na te kijken of er relevante verschillen zijn. Voorbeeld: ‘erf’ is veranderd in ‘tuin’, dus daar zou je in het nieuwe plan niet meer mogen aan- of bijbouwen, terwijl dat op ‘erf’ wel mag.

Tot 2 oktober 2020 kunnen burgers zich per e-mail melden bij Jolanda van den Berg (J.van.den.Berg@zwolle.nl) of tijdens kantooruren bellen naar 038 4982396 met vragen over hun perceel. Het is de verwachting dat het nieuwe bestemmingsplan in november 2020 door het college van B&W besproken zal worden en omgezet wordt in een “ontwerpbesluit”. Let op: Vanaf dat moment kan alleen nog gedurende 6 weken per “Zienswijze” bezwaar gemaakt worden.

De nieuwe digitale bestanden worden op de  website ruimtelijke plannen.nl  geplaatst en zullen een stuk gebruiksvriendelijker zijn voor de burger. Je eigen perceel is op het geldende bestemmingsplan wat lastiger te vinden. Hieronder staan beide routes beschreven.

Hoe kan ik de informatie vinden over mijn perceel ?

  1. Het geldende bestemmingsplan:

Ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl; klik op -plannen zoeken- en voer je adres in, selecteer: Zwolle-zuidoost, gemeentelijk plan van 2010 (onderaan). De kaarten zijn niet dynamisch. Via de link ‘documenten’ (rechter kader) zijn de pdf’s met meer informatie te downloaden.

Onze wijk vind je op Plankaart(PDF) pagina 2, 3, 4.

  • Het nieuwe bestemmingsplan:
    Ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl; klik op -plannen zoeken- en voer je adres in, selecteer: Zwolle zuidoost bestemmingsplan voorontwerp. Je kunt dan je perceel zien met de bestemming en bouwhoogte. Aan de rechterkant kun je onder “documenten” de relevante voorstellen openen.

Persbericht: https://www.zwolle.nl/actueel/nieuws/nieuw-bestemmingsplan-voor-zwolle-zuidoost

Bestemmingsplan Nieuwe Deventerweg 101

Op dit moment (juli 2020) ligt het proces rondom de nieuwbouwplannen van projectontwikkelaar Resido even stil. Het is de verwachting dat na de zomer vervolgstappen gezet worden (ontwerp besluit door de gemeente en 6 weken bezwaartermijn voor zienswijzen). Het bestemmingsplan NDW 101 staat los van het bestemmingsplan Zwolle zuid oost.

Omgevingsvisie Zwolle 2030

In te zien via : www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.SVZwolle20003-0002; klik rechts op documenten (+bijlagen)

Het college van B&W heeft het ontwerp voor de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ vastgesteld op 30 juni 2020 evenals het ontwerp-OmgevingsEffectRapport.

De ontwerp-Omgevingsvisie en het ontwerp-OER liggen gedurende zes weken ter visie van 17 juli tot en met 27 augustus 2020. Tijdens deze periode kun je een zienswijze indienen gericht op (onderdelen van) de ontwerp-Omgevingsvisie of gericht op (onderdelen van) de ontwerp OER.

Wat opvalt in de omgevingsvisie is de nadruk op groei van het aantal woningen in Zwolle tot 2030 ( 10.000 woningen) (en mogelijk ook daarna). Op korte termijn ongeveer 1000 per jaar. Het lijkt erop dat ongeveer 40% (ca 3000 woningen) gerealiseerd zal worden in Stadshagen. Daarnaast zijn kansrijke locaties onder andere Breecamp West, herontwikkeling voormalige Harculocentrale, woningbouw in het dorp Wijthmen en het beperkt toevoegen van woningen in de kern Windesheim en 60% (ca 6000 woningen) via ‘inbreiding’. In de documenten zijn verschillende inbreidingslocaties aangewezen. Daarnaast wordt ook voor de langere termijn mogelijk hoogbouw (> 25 m) overwogen. Projecten zoals de Spoorzone, Oosterenk, Zwarte Waterallee e.d. bieden kansen voor accenten tot 70 meter.

Er is een start gemaakt met de aanpak van de Eikenprocessierups.

De nieuwbouwprojecten Rozeboomlaan en van ’t Endehof zijn opgeleverd.
Alle nieuwe bewoners van harte welkom in onze mooie buurt!

Onze agendapunten:

  1. Voor de plannen rondom Nieuwe Deventerweg 101/101a is de aanvraag voor de vergunning en bestemmingsplan wijziging bij de gemeente ingediend. De stukken kunnen worden opgevraagd door een mail te sturen aan postbus@zwolle.nl of na contact met de afdeling Fysieke Leefomgeving van de gemeente (14038). Vraag hierbij naar “Aanvraag Omgevingsvergunning, nieuwbouw appartementencomplex (19 woningen en kantoorruimte) en kap 3 bomen, Nieuwe Deventerweg 101 (zaaknummer Z2019-00023116)” .  De gemeenteraad zal binnenkort een ontwerpbesluit nemen over deze aanvraag. Tegen het ontwerpbesluit kan gedurende zes weken een zienswijze worden ingediend. We volgen het proces en zullen de buurt informeren wanneer publicatie van het ontwerpbesluit gedaan is.
  2. Daarnaast heeft de gemeente het voornemen om het gehele bestemmingsplan voor Zwolle-Zuid Oost (uit 2010) aan te passen. Het voorontwerp bestemmingsplan Zwolle zuidoost is in te zien via de website. We houden je op de hoogte.