Over ons

Kenmerken van onze woonomgeving: karaktervolle lintbebouwing, veel groen en laagbouw, mooi en prettig wonen.

Onze visie

Met een aantal buurtbewoners hebben we de wijkvereniging Oud-Ittersum opgericht om gehoor te geven aan geluiden uit de buurt over diverse thema’s. Daarnaast willen we lopende initiatieven bij elkaar te brengen onder de paraplu van een wijkvereniging.  

Onze visie op de wijk: Oud-Ittersum & Nieuwe Deventerweg hebben historische waarde vanuit het oude dorp Ittersum en de lintbebouwing van de Nieuwe Deventerweg (uitvalsweg naar Deventer). Voor deze wijk hebben we als uitgangspunt een woonfunctie waar we veilig, gezond en prettig kunnen wonen met oog voor diversiteit en respect naar elkaar. Een samenkomen van historische panden en nieuwbouw. Met de sterke groei van het bewonersaantal in de wijk willen we de woonfunctie vooropstellen en andere functies die onevenredig veel verkeer opleveren afbouwen of voorkomen. Met bewoners willen we samenwerken om duurzame oplossingen te realiseren voor wonen en woning.

We willen graag initiatieven bij elkaar brengen en samen aan de slag voor een prettige en veilige buurt.

____________________________

Contributie

Om slagvaardig te werk te kunnen gaan zullen we waar nodig activiteiten en/of bijeenkomsten organiseren in de wijk. We hopen dat je lid wilt worden. We vragen een bijdrage van 15,00 euro ‘per voordeur’ per jaar. Ga naar ‘lid worden

____________________________

Privacyverklaring

Klik hier om naar de privacyverklaring te gaan.

____________________________

Huishoudelijk reglement

Klik hier om naar het huishoudelijk reglement te gaan.

____________________________

Korte berichten

Actief buurtgenoot Wiebe Feenstra over de wijkvereniging

Beste inwoners van Oud-Ittersum,
Al vanaf 2015 ben ik samen met buurtbewoners actief bezig in ons ‘dorp’ om aandacht te vragen voor het welzijn, woongenot en verkeersveiligheid (30 km). Of het nu gaat om het kinderfeest op Burendag, of de schoonmaakactie in samenwerking met het Oranjefonds.
Ik ben positief dat het bestuur van wijkvereniging Oud-Ittersum allerlei initiatieven van de bewoners van onze wijk wil ondersteunen. Op deze manier kunnen we samen onze buurt verbeteren. Op dit moment zijn er vanuit de wijkvereniging 3 werkgroepen bezig om de buurt nog mooier en veiliger te maken.
U komt mij in de buurt tegen als actief lid van de wijkvereniging en hoop zodoende mijn steentje bij te dragen en spoor u aan om ook lid te worden. Samen staan we immers sterk!
Hartelijke groet Wiebe Feenstra

Zwolle Zuid, Ittersum en Oud-Ittersum

De wijk Ittersum valt binnen stadsdeel Zwolle-Zuid. Ittersum bestaat uit de buurten Oud-Ittersum, Ittersumerbroek en Ittersumerlanden.

De oudste buurt in Ittersum is Oud-Ittersum. De woningen in deze buurt zijn vooral in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw gerealiseerd. De woningen in Ittersumerlanden zijn voor het grootste deel gebouwd in de jaren tachtig. Ittersumerbroek is de jongste buurt van de wijk: bijna de volledige woningvoorraad in deze buurt is gebouwd in de jaren negentig. Iets meer dan de helft van de woningen is koop en iets minder dan een derde van de woningen is etagebouw. Er wonen relatief evenveel jongeren in Ittersum als in Zwolle gemiddeld (12%) en iets meer ouderen (18%) dan in Zwolle gemiddeld (15%).

Bron: Bestemmingsplan Zwolle-Zuid Oost, maart 2021