Bomenkap langs spoor

Ontvangen brief gemeente Zwolle:

Met deze brief informeren wij u over de geplande werkzaamheden om nog voor 15 maart een aantal bomen te kappen langs het spoor.
De gemeente heeft tussen het spoor en de achtertuinen hier nog een strook grond in eigendom. Mogelijk heeft u zicht op deze bomen en zullen de werkzaamheden u opvallen.

Uit een inspectie die onlangs is uitgevoerd lijken een aantal bomen rot te zijn. Het advies van de boomdeskundige is om alle bomen te kappen omwille van de veiligheid ten aanzien van het spoor en omwonende. Op de achterzijde van deze brief treft u een overzicht met daarop de locatie waar de bomen staan. De bomen worden gekapt met behulp van een kraan vanaf het terrein van de kringloopwinkel. Zo kan er veilig gekapt worden langs het spoor.

Het kappen van de bomen kan hier zonder vergunning. De strook grond die hier achter de tuinen loopt gaan we komend jaar beter inrichten als schouwpad zodat dit voortaan beter onderhouden kan worden. Of er ruimte is voor nieuwe bomen wordt nog onderzocht, afhankelijk van de ruimte worden een aantal knotwilgen terug geplant.

De werkzaamheden zullen voor u geen of weinig overlast veroorzaken.
Met dit hopen we u voldoende te hebben geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden. Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u contact opnemen met de heer E. Bakker van gemeente Zwolle via het algemene nummer 14 038.

Geef een antwoord