Geslaagde Nieuwjaarsborrel

Gezellige bijeenkomst van buurtgenoten bij restaurant Puik.

Op zaterdag 11 januari hebben we met zo’n 60 inwoners van Oud-Ittersum een gezellige start van het jaar gehad in het onlangs geopende restaurant Puik (in de oude Saksische boerderij aan de Nieuwe Deventerweg). Het team van Puik sponsorde deze ‘borrel’, waarvoor hartelijk dank! Voor veel bewoners was het een leuke manier om het restaurant van binnen te bekijken. Vanuit de Wijkvereniging zijn er nieuwe contacten gelegd en is iedereen bijgepraat over de lopende initiatieven rondom verkeersveiligheid, energietransitie, bestemmingplanwijzigingen, opknappen speeltuintjes en de muurschilderingen in de Thorbecke tunnel. Verder was er gelegenheid om even bij te praten en buurtgenoten te ontmoeten.

Het initiatief werd gewaardeerd en velen vroegen om herhaling. Daarom zijn we van plan samen met Puik 2x per jaar een gezellige borrel te organiseren: in de zomer en rondom de jaarwisseling.

Namens het bestuur, hartelijk dank team Puik voor de gezellige ontvangst en de sponsoring!

Diverse acties rondom verkeersveiligheid, energie en wonen worden besproken.

Geef een antwoord