Kinderbuurtfeest in de wijk op 28 september

Het is weer zover! De datum voor het kinderbuurtfeest in de wijk is bekend: op Burendag 28 september. Een groep enthousiaste mensen gaat zich met de organisatie bezighouden. Half september: eerste ledenvergadering wijkvereniging Oud-Ittersum. We zullen dan ook de hoogte van de contributie definitief vaststellen.

(exacte datum volgt)