Korte update van onze activiteiten

Woonomgeving

In de afgelopen maanden is intensief contact geweest binnen de gemeente Zwolle over plannen rondom Omgevingsvisie Zwolle en bestemmingsplan wijzigingen in Zwolle-Zuid.

De Wijkvereniging heeft een Zienswijze ingediend inzake de Omgevingsvisie Zwolle en er zijn verschillende gesprekken met de projectgroep gevoerd. Daarnaast heeft de Wijkvereniging zich aangesloten bij het Platform Zwolse Wijken, met als doel concretere burgerparticipatie bij omgevings- en bestemmingsplannen. Nu de uitwerking van de Omgevingsvisie vertraagd is, zullen we de ontwikkelingen volgen, en waar nodig in stappen.

In de zomer van 2021 is het bestemmingsplan Zwolle-Zuid Oost gewijzigd en ook daarin hebben we als Wijkvereniging bijgedragen aan de aangepaste versie middels een Zienswijze.

Voor de Nieuwe Deventerweg 101, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan inmiddels aangenomen. Daarbij hebben we ons als Wijkvereniging hard gemaakt voor minder verkeersbewegingen, cultuurhistorie en groen. Wat we bereikt hebben is dat de commerciƫle plint is vervangen door appartementen- en daarmee is het aantal verkeersbewegingen drastisch verminderd. Ook heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de voorzijde van het gebouw te vergroenen, en om het verkeer in de wijk veiliger te maken vooral voor fietsers. Omdat we juridisch geen kans zien om in beroep te gaan bij de Raad van State, zal de initiatiefnemer Resido nu de aangepast plannen kunnen gaan uitvoeren. Voor bewoners die een Zienswijze hebben ingediend, staat nu de mogelijkheid open om te bekijken of ze via de gemeente planschade willen/kunnen indienen.

We zullen de ontwikkelingen rondom woonomgeving blijven vervolgen- meer nieuws in de ledenvergadering op 14 december.

Verkeer en trillingsschade

In de ledenvergadering van 14 december zullen we ingaan op verkeersveiligheid en trillingsschade, plannen van de gemeente rondom de Nieuwe Deventerweg. Daarnaast willen we aandacht vragen voor overlast rondom bouwprojecten.

—–

Geef een antwoord