Onderzoek reconstructie NDW

Onderzoeksbureau Mobycon heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan naar de alternatieven voor de reconstructie van de Nieuwe Deventerweg. De Wijkvereniging Oud Ittersum is de gesprekspartner namens de wijk. Andere partijen zijn provincie Overijssel, VVN, Keolis en uiteraard de gemeente zelf.

Het eerste vooronderzoek is gedaan. Hierover zijn we geïnformeerd en kunnen we onze reactie geven.  In de zomer worden de alternatieven verder uitgewerkt.  De verwachting is dat in september de plannen verder kunnen worden uitgewerkt. Reacties hiervoor kunnen naar: verkeer@wijkverenigingoudittersum.nl

Geef een antwoord