Uitnodiging verkiezingsdebat

Op 16 maart a.s. zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dan mogen alle Zwollenaren hun stem uitbrengen om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. Maar hoe zit het na de verkiezingen met de invloed die inwoners hebben op de beslissingen over hun straat, buurt, wijk of stad?
Wordt hun stem dan ook nog gehoord?

Platform Zwolse Wijken
Datum – 8 maart 2022
Inloop – 19:30 uur, start 20.00 uur
Einde – 22:00 uur
Locatie – Wijkcentrum
De Weijenbelt, Campherbeeklaan 82 Berkum (Zwolle)
Aanmelden uiterlijk 3 maart aan via www.zwolsewijken.nl

Het Platform Zwolse Wijken maakt zich sterk voor meer zeggenschap van Zwollenaren over hun leefomgeving. Daarom organiseren wij op 8 maart a.s. een verkiezingsdebat met de vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen en kandidaat – raadsleden. Zij worden uitgedaagd om open en duidelijk te debatteren. Over hoe de lokale democratie in Zwolle beter kan, met meer betrokkenheid van inwoners. Over belangrijke keuzes die de toekomst van Zwolle gaan bepalen: woningbouw, de groei van de stad, de energietransitie, duurzaamheid, de A 28 etc. Hoe denken de verschillende partijen hierover, en wat zijn hun plannen? Hoe gaan zij zich de komende 4 jaar inzetten op deze thema’s?
Tijdens het verkiezingsdebat krijgen de kandidaat-raadsleden een aantal stellingen voorgelegd waarover ze in gesprek gaan. Die zijn o.a. afkomstig uit de ruim 200 reacties die wij als Platform Zwolse Wijken hebben ontvangen op enquêtes die wij hebben uitgezet in de wijken.
De belangrijkste onderwerpen zijn:
1. Lokale democratie: hoe krijgen Zwollenaren meer zeggenschap over hun leefomgeving?
2. Omgevingsvisie nieuwe stijl: wat willen we voor Zwolle, hoe groot mag de stad worden?
3. De A28: lust of last? Past de verkeersontwikkeling bij plannen en wensen van de stad?

Wilt u het debat bijwonen?
Meld u dan uiterlijk 3 maart aan via www.zwolsewijken.nl
Plaatsen worden toegekend op volgorde van de aanmelding. Het aantal plaatsen en de toegang tot het gebouw is afhankelijk van overheids-maatregelen in verband met Corona. U krijgt 6 maart persoonlijk bericht via de mail of u aanwezig kunt zijn.

Geef een antwoord