Advies: Check je eigen perceel !!

Herziening bestemmingsplan Zwolle Zuid Oost

De afdeling ruimtelijke  planvorming van de gemeente Zwolle is bezig met een project om geldende bestemmingsplannen te herzien. Een geschreven handboek moet zorgen voor het standaardiseren van terminologie, regels, etc. van bestemmingsplannen van 10 jaar geleden.
Deze harmonisatie zou echter kunnen leiden tot verschillen op het eigen perceel tussen het geldende- en het nieuwe (herziene) plan. De gemeente zal hierover geen brief sturen en adviseert de burger om zelf het eigen perceel na te kijken of er relevante verschillen zijn.
Voorbeeld: ‘erf’ is veranderd in ‘tuin’, dus daar zou je in het nieuwe plan niet meer mogen aan- of bijbouwen, terwijl dat op ‘erf’ wel mag.

Lees meer belangrijke informatie over de herziening op Woonomgeving en check je eigen perceel.

Geef een antwoord