Omgevingsvisie Zwolle 2030

Het college van B&W heeft het ontwerp voor de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ vastgesteld op 30 juni 2020 evenals het ontwerp-OmgevingsEffectRapport.

De ontwerp-Omgevingsvisie en het ontwerp-OER liggen gedurende zes weken ter visie van 17 juli tot en met 27 augustus 2020. Tijdens deze periode kun je een zienswijze indienen gericht op (onderdelen van) de ontwerp-Omgevingsvisie of gericht op (onderdelen van) de ontwerp OER.

Wat opvalt in de omgevingsvisie is de nadruk op groei van het aantal woningen in Zwolle tot 2030 ( 10.000 woningen) (en mogelijk ook daarna). Op korte termijn ongeveer 1000 per jaar. Het lijkt erop dat ongeveer 40% (ca 3000 woningen) gerealiseerd zal worden in Stadshagen. Daarnaast zijn kansrijke locaties onder andere Breecamp West, herontwikkeling voormalige Harculocentrale, woningbouw in het dorp Wijthmen en het beperkt toevoegen van woningen in de kern Windesheim en 60% (ca 6000 woningen) via ‘inbreiding’. In de documenten zijn verschillende inbreidingslocaties aangewezen. Daarnaast wordt ook voor de langere termijn mogelijk hoogbouw (> 25 m) overwogen. Projecten zoals de Spoorzone, Oosterenk, Zwarte Waterallee e.d. bieden kansen voor accenten tot 70 meter.

In te zien via : www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.SVZwolle20003-0002;
klik rechts op documenten (+bijlagen)

Geef een antwoord