Reconstructie Nieuwe Deventerweg

De Nieuwe Deventerweg staat hoog op de prioriteitenlijst in het Actieplan Verkeersveiligheid. Daarom heeft de gemeente aan Mobycon (adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken) gevraagd om een objectief onderzoek uit te voeren naar de huidige situatie qua gebruik, verschijningsvorm, verkeersveiligheid etc. en op basis van deze data en interviews een voorstel te doen voor (te faseren) maatregelen.

De verkeerscommissie van de wijkvereniging Oud-Ittersum is gevraagd mee te denken over de huidige knelpunten, het wensbeeld, potentiële maatregelen en overige aandachtspunten voor (de reconstructie van) de Nieuwe Deventerweg. 

Het eerste overleg staat gepland voor maandag 8 maart 2021.

Geef een antwoord