Nieuwe busregeling

Per 13-12-2020 is de nieuwe busregeling van kracht in Zwolle. Per deze datum is het aantal bussen dat door de Nieuwe Deventerweg is gaan rijden van 4 naar 8 per uur.

Dat er 8 bussen per uur gaan rijden door de NDW is opgenomen in de aanbesteding die Keolis heeft aangeboden en gekregen.  Dit plan is na goedkeuring van de gemeente uitgewerkt en is  dus per 13-12-2020 van kracht. Zoals bekend gaan er elektrische bussen rijden. De 4 extra bussen zijn de bussen die voorheen via de burg Vos van Steenwijklaan reden.

Deze groei van het aantal bussen druist in tegen het voornemen om te komen tot minder verkeersdruk in de straat, maar zullen de komende 2 jaar wel van kracht zijn tot aan de nieuwe aanbesteding die voor 10 jaar gaat gelden.

Hierover hebben we onze zorgen geuit bij de gemeente. De elektrische bussen zijn een stuk zwaarder dan de traditionele bussen. De problemen die de bussen veroorzaken (trillingen bij de verkeersdrempels), zijn toegenomen. Dit is diverse keren aangekaart bij de gemeente.

Geef een antwoord