In gesprek met de gemeente

Op donderdag 10 december heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente Zwolle naar aanleiding van de meer dan 350 zienswijzen betreffende de voorgenomen bouwplannen op Nieuwe Deventerweg 101.

Aanwezig waren: projectleiders vanuit de gemeente Zwolle, de projectontwikkelaars van Resido, een afvaardiging van Wijkvereniging Oud-Ittersum, een jurist, een afgevaardigde van de erfgoedvereniging Heemschut en een aantal naaste bewoners. Iedereen kreeg de gelegenheid in 5 minuten te vertellen ‘wat er speelt’ en/of een toelichting te geven op de zienswijze. Aansluitend was er gelegenheid om kort wat aanvullende vragen te stellen. Het gesprek heeft plaatsgevonden via Teams.

Voor het eind van januari 2021 zal projectontwikkelaar Resido met een reactie komen.

Over enige tijd zullen de, al dan niet aangepaste, bouwplannen in de gemeenteraad besproken gaan worden.

Geef een antwoord