Zwolle 2030 omgevingsvisie

Woonomgeving /Nieuws

In het kader van de Omgevingsvisie 2030, heeft de projectleider van de gemeente op 1 maart het bestuur via een TEAMs meeting bijgepraat. De gemeente is bezig alle reacties te verwerken, en op verschillende punten worden aanpassingen gemaakt. Het gesprek verliep constructief. Op dit moment worden alle 121 zienswijzen beantwoord. De Wijkvereniging zal ook een antwoord ontvangen in de komende weken. De aangepaste Omgevingsvisie zal rond april naar de gemeenteraad gestuurd worden.

Ontwerpbestemmingsplan
Zwolle Zuidoost

Het ontwerpbestemmingsplan Zwolle Zuidoost ligt van donderdag 25 februari 2021 tot en met woensdag 7 april 2021 gedurende 6 weken ter inzage , en in die periode kan een zienswijze worden ingediend. 
Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.BP18005-0003

—————–

Volg ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/platformzwolsewijken/

Lees meer op onze website: https://zwolsewijken.nl/

Geef een antwoord