Agenda ledenvergadering

12 september 2019 in Sio, aanvang 19.30 uur

Duurzame energie / Energietransitie
Verkeersveiligheid
Buurtfeest: 28 september
Bundelen wijkactiviteiten
Stemmingsvoorstellen:
– Verkiezing bestuur
– Contributie
– Zienswijze
Rondvraag

Stemmingsvoorstellen:

Verkiezing bestuur
Het bestuur stelt zich verkiesbaar per 1 januari 2020. Voorstel is:
Saskia Udding-voorzitter
Michel Melenhorst-penningmeester
Margreet Hendriks-secretaris

Leden die zich ook verkiesbaar stellen voor één van de drie bestuursfuncties, wordt gevraagd zich per e-mail aan te melden op info@wijkverenigingoudittersum.nl voor 10 september 2019.
Graag ontvangen we daarbij een motivatie. Stemming over het bestuur zal plaatsvinden op de eerste ledenvergadering van 12 september 2019.

Contributie
De contributie wordt vastgesteld op 15 Euro per jaar per lid (per huishouden). Deze zal in januari geïnd worden. Omdat 2019 een half jaar is, waarin we wel opstartkosten voor de vereniging hebben, is het voorstel 7,50 Euro per lid.

Toename bebouwing en indiening zienswijze
Het bestuur vraagt toestemming aan de leden om namens de Wijkvereniging Oud Ittersum een zienswijze in te dienen, wanneer een bestemmingsplanwijziging wordt ingediend bij de gemeente betreffende  het werkgebied van de Wijkvereniging. Dit is de driehoek afgebakend door de Oldeneelallee, de spoorlijn Zwolle-Deventer en (inclusief) de Nieuwe Deventerweg. Gezien de korte termijn waarbinnen een zienswijze ingediend moet worden, vraagt het bestuur toestemming om handelend op te treden namens de vereniging. De voorlopige tekst voor zo’n zienswijze zal gepubliceerd worden via de website. Alle leden zullen hierover per email geïnformeerd worden. De leden hebben dan een aantal dagen de tijd om te reageren.

Glasvezelnetwerk Ittersum

In Zwolle Ittersum start KPN NetwerkNL met aanleg glasvezelnetwerk

Zwolle – KPN NetwerkNL maakt vandaag (3 juli ’19) bekend dat er plannen zijn om glasvezel aan te leggen in Zwolle Ittersum. De uitrol in Ittersum is onderdeel van de plannen van KPN om de komende drie jaar circa een miljoen huishoudens in Nederland van glasvezel te voorzien. Vanaf 15 juli starten de werkzaamheden in Ittersum.

Datagebruik stijgt met 30%
“In elk huishouden neemt het datagebruik sterk toe. We kijken digitale tv, gamen, luisteren muziek via internet en streamen filmpjes. Ook komen er steeds meer slimme apparaten bij. Ons datagebruik stijgt in Nederland elk jaar met zo’n 30%. Glasvezel kan die groei aan en hierdoor is Ittersum klaar voor alle mogelijkheden van het internet. Nu en in de toekomst”, aldus Jeroen Deen, gebiedsmanager. KPN NetwerkNL legt straat voor straat het glasvezelnetwerk aan in onderstaand aansluitgebied en sluit de woningen kosteloos aan.

Meer informatie
Inwoners kunnen voor alle vragen over de aanleg, planning en voordelen van glasvezel vanaf 19 juli terecht in het glasvezelinformatiepunt in de Expert aan de v.d. Capellenstraat 145 in Zwolle. Doe de postcodecheck op kpnnetwerk.nl en schrijf u in voor onze glasvezelupdates om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.

Bron: www.peperbus.nl, 3 juli 2019

Informatie bijeenkomst Wijkvereniging Oud Ittersum

(oud nieuws)
Bij deze zijn alle bewoners van wijk Oud-Ittersum en de bewoners aan de Nieuwe Deventerweg uitgenodigd voor de informatie-bijeenkomst over de nieuw op te richten wijkvereniging Oud-Ittersum op 4 juli 2019 in wijkcentrum SIO van 19.30 tot 21.00 uur.

We willen graag samen met elkaar in gesprek door de bijeenkomst in te richten met wat korte informatie over de lopende initiatieven en kleine thematafels waar we informatie kunnen uitwisselen. Je kunt je op 4 juli inschrijven als lid voor de wijkvereniging en je intekenen voor thema’s of gewoon eerst eens gezellig komen kijken en je laten informeren.

Kinderbuurtfeest in de wijk op 28 september

Het is weer zover! De datum voor het kinderbuurtfeest in de wijk is bekend: op Burendag 28 september. Een groep enthousiaste mensen gaat zich met de organisatie bezighouden. Half september: eerste ledenvergadering wijkvereniging Oud-Ittersum. We zullen dan ook de hoogte van de contributie definitief vaststellen.

(exacte datum volgt)