Burendag Oud-Ittersum

Burendag zaterdag 28 september in Oud-Ittersum

Voor de vierde keer wordt er op 28 september een gezellige burendag in Oud Ittersum aan de Thorbeckelaan georganiseerd. Dit jaar is er een extra vol programma voor jong en oud.

Vanaf 13.00 uur is er een kleedjesmarkt. Kom ook en verkoop jouw spullen! Vanaf 14.00 uur is er veel te doen voor kinderen: Ponyrijden, Schminken, Springen, Spelletjes, Bouwen en Klimmen, Broodjes bakken én Graffiti spuiten! Tijdens deze Burendag willen we met de kinderen (8 – 21 jaar) het fietstunneltje bij de Thorbeckelaan met graffiti onder handen nemen. Dit gebeurt o.l.v. de ervaren Zwolse graffitikunstenaar Stefan van Klaver5.com. Heb jij ideeën of een schets die we kunnen gebruiken? Doe deze dan voor 20 september door de bus bij de Groen van Prinstererlaan 32. Laat je creativiteit stromen en doe mee!

Naast de kleedjesmarkt is er om 13.00 uur ook een markt voor volwassenen. Ben je ZZP-er met mooie producten of diensten van kunstenaar tot timmerman? Of ben je hobbyist en bak je heerlijke taarten? Toon dan je werk op deze markt. Een leuke manier om je buren te laten weten wat jij de buurt kan bieden. De markt vindt plaats in de speeltuin aan Thorbeckelaan en kramen worden verzorgd. Laat het even weten wanneer je deelneemt aan deze markt.

Kom samen kletsen met een koffie of een glaasje fris met lekkere buurtbaksels. Vanaf 16.00 uur nodigen we iedereen uit te komen picknicken (zelf meenemen) in de speeltuin!

Dit alles in samenwerking met Indaba en Sio en dank aan Premie op Actie voor sponsoring.

Locatie: Thorbeckelaan, Indaba en Speeltuin.
Voor informatie, whatsapp of bel naar Jobke: 06 82132268.

Agenda ledenvergadering

12 september 2019 in Sio, aanvang 19.30 uur

Duurzame energie / Energietransitie
Verkeersveiligheid
Buurtfeest: 28 september
Bundelen wijkactiviteiten
Stemmingsvoorstellen:
– Verkiezing bestuur
– Contributie
– Zienswijze
Rondvraag

Stemmingsvoorstellen:

Verkiezing bestuur
Het bestuur stelt zich verkiesbaar per 1 januari 2020. Voorstel is:
Saskia Udding-voorzitter
Michel Melenhorst-penningmeester
Margreet Hendriks-secretaris

Leden die zich ook verkiesbaar stellen voor één van de drie bestuursfuncties, wordt gevraagd zich per e-mail aan te melden op info@wijkverenigingoudittersum.nl voor 10 september 2019.
Graag ontvangen we daarbij een motivatie. Stemming over het bestuur zal plaatsvinden op de eerste ledenvergadering van 12 september 2019.

Contributie
De contributie wordt vastgesteld op 15 Euro per jaar per lid (per huishouden). Deze zal in januari geïnd worden. Omdat 2019 een half jaar is, waarin we wel opstartkosten voor de vereniging hebben, is het voorstel 7,50 Euro per lid.

Toename bebouwing en indiening zienswijze
Het bestuur vraagt toestemming aan de leden om namens de Wijkvereniging Oud Ittersum een zienswijze in te dienen, wanneer een bestemmingsplanwijziging wordt ingediend bij de gemeente betreffende  het werkgebied van de Wijkvereniging. Dit is de driehoek afgebakend door de Oldeneelallee, de spoorlijn Zwolle-Deventer en (inclusief) de Nieuwe Deventerweg. Gezien de korte termijn waarbinnen een zienswijze ingediend moet worden, vraagt het bestuur toestemming om handelend op te treden namens de vereniging. De voorlopige tekst voor zo’n zienswijze zal gepubliceerd worden via de website. Alle leden zullen hierover per email geïnformeerd worden. De leden hebben dan een aantal dagen de tijd om te reageren.

Glasvezelnetwerk Ittersum

In Zwolle Ittersum start KPN NetwerkNL met aanleg glasvezelnetwerk

Zwolle – KPN NetwerkNL maakt vandaag (3 juli ’19) bekend dat er plannen zijn om glasvezel aan te leggen in Zwolle Ittersum. De uitrol in Ittersum is onderdeel van de plannen van KPN om de komende drie jaar circa een miljoen huishoudens in Nederland van glasvezel te voorzien. Vanaf 15 juli starten de werkzaamheden in Ittersum.

Datagebruik stijgt met 30%
“In elk huishouden neemt het datagebruik sterk toe. We kijken digitale tv, gamen, luisteren muziek via internet en streamen filmpjes. Ook komen er steeds meer slimme apparaten bij. Ons datagebruik stijgt in Nederland elk jaar met zo’n 30%. Glasvezel kan die groei aan en hierdoor is Ittersum klaar voor alle mogelijkheden van het internet. Nu en in de toekomst”, aldus Jeroen Deen, gebiedsmanager. KPN NetwerkNL legt straat voor straat het glasvezelnetwerk aan in onderstaand aansluitgebied en sluit de woningen kosteloos aan.

Meer informatie
Inwoners kunnen voor alle vragen over de aanleg, planning en voordelen van glasvezel vanaf 19 juli terecht in het glasvezelinformatiepunt in de Expert aan de v.d. Capellenstraat 145 in Zwolle. Doe de postcodecheck op kpnnetwerk.nl en schrijf u in voor onze glasvezelupdates om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.

Bron: www.peperbus.nl, 3 juli 2019

Informatie bijeenkomst Wijkvereniging Oud Ittersum

(oud nieuws)
Bij deze zijn alle bewoners van wijk Oud-Ittersum en de bewoners aan de Nieuwe Deventerweg uitgenodigd voor de informatie-bijeenkomst over de nieuw op te richten wijkvereniging Oud-Ittersum op 4 juli 2019 in wijkcentrum SIO van 19.30 tot 21.00 uur.

We willen graag samen met elkaar in gesprek door de bijeenkomst in te richten met wat korte informatie over de lopende initiatieven en kleine thematafels waar we informatie kunnen uitwisselen. Je kunt je op 4 juli inschrijven als lid voor de wijkvereniging en je intekenen voor thema’s of gewoon eerst eens gezellig komen kijken en je laten informeren.

Kinderbuurtfeest in de wijk op 28 september

Het is weer zover! De datum voor het kinderbuurtfeest in de wijk is bekend: op Burendag 28 september. Een groep enthousiaste mensen gaat zich met de organisatie bezighouden. Half september: eerste ledenvergadering wijkvereniging Oud-Ittersum. We zullen dan ook de hoogte van de contributie definitief vaststellen.

(exacte datum volgt)