In gesprek met de gemeente

Op donderdag 10 december heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente Zwolle naar aanleiding van de meer dan 350 zienswijzen betreffende de voorgenomen bouwplannen op Nieuwe Deventerweg 101.

Aanwezig waren: projectleiders vanuit de gemeente Zwolle, de projectontwikkelaars van Resido, een afvaardiging van Wijkvereniging Oud-Ittersum, een jurist, een afgevaardigde van de erfgoedvereniging Heemschut en een aantal naaste bewoners. Iedereen kreeg de gelegenheid in 5 minuten te vertellen ‘wat er speelt’ en/of een toelichting te geven op de zienswijze. Aansluitend was er gelegenheid om kort wat aanvullende vragen te stellen. Het gesprek heeft plaatsgevonden via Teams.

Voor het eind van januari 2021 zal projectontwikkelaar Resido met een reactie komen.

Over enige tijd zullen de, al dan niet aangepaste, bouwplannen in de gemeenteraad besproken gaan worden.

Stopzetten analoog tv-signaal

Ittersum, 2 november 2020

Beste deelnemer,

Zoals bekend neemt Stichting CAI De Tweemaster het radio- en tv-signaal af van Ziggo. In 2018 is tijdens de jaarvergadering bekendgemaakt dat Ziggo op termijn landelijk gaat stoppen met het leveren van het analoge tv-signaal.

Vanaf begin 2021 stopt Ziggo met het leveren van het analoge tv-signaal in onze wijk. Vanaf deze datum kunt u dan nog alleen digitaal televisiekijken.

Er zijn twee manieren om gebruik te maken van digitale televisie, namelijk:

  1. Rechtstreeks op de televisie. De nieuwere televisies zijn vaak voorzien van een ingebouwde digitale ontvanger. Er zijn slechts een paar kleine handelingen nodig om de televisie geschikt te maken voor digitale ontvangst.
  2. Via een digitale ontvanger.

Dit is een kastje dat tussen de televisie en de kabel wordt geplaatst. Vervolgens wordt de ontvanger via een SCART- of HDMI-kabel op de televisie aangesloten.

Op maandag 9 november komt een medewerker van Ziggo tussen 10.00 en 18.00 uur bij u langs om vast te stellen welke oplossing bij uw huidige televisie past. Helaas is het voor Ziggo niet mogelijk om een exact tijdstip aan te geven.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

A.J.J. Wever (voorzitter)

Burendag 26 september 2020

Demonstratie remweg, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

We kunnen terugkijken op een goed verlopen en gezellige burendag 2020.

In de ochtend was er aandacht voor Veilig Verkeer en 30 km in de wijk! Vrijwilligers van VVN (Veilig Verkeer Nederland) lieten via een remproef demonstratie aan de Thorbeckelaan zien hoe belangrijk get is om overal in de wijk 30 km te rijden! Bij een snelheid van 30 km/uur kun je nog net een kat of een kind ontwijken. Als je 50 km/uur rijdt echter, dan is de remweg van de auto aanzienlijk langer… Dit werd duidelijk gedemonstreerd met behulp van oranje pilonnen. Tijdens de demonstratie waren ongeveer 120 buurtbewoners aanwezig, een hele goede opkomst. Bij de verkeerkraam waren 30 km stickers voor de kliko beschikbaar en ballonnen voor de kinderen.

Bij 50 km/uur aanzienlijk meer pilonnen om.

Daarnaast werd in de gehele wijk 30 op de straten aangebracht met krijt. Samen met de spandoeken en de snelheid smileys hopen we dat iedereen zich zo bewust wordt van de noodzaak voor maximaal 30 km in onze wijk. Met dank aan onze actieve verkeerscommissie, die zich volledig heeft ingezet om deze demo tot een succes te maken!

De wijk werd versierd met 30km stoepkrijt-kunstwerken.

Voor de kinderen was een pannenkoekencaravan aanwezig, waar de hele dag lekkers te verkrijgen was.

De kunstenaars van Klaver5 doen de graffiti-techniek voor, zodat het resultaat top wordt.

Thorbecketunnel voorzien van kunst door kinderen uit de buurt.

In de middag werd de Thorbecke fietstunnel omgetoverd tot een kunstwerk met subsidie van het Zwolse ‘Buurt Cultuurfonds’! Onder aanvoering van Stefan Alberts van Klaver5 design -onze graffiti kunstenaar uit Oud-Ittersum- gingen de buurtkinderen aan de slag om een graffiti kunstwerk op de wanden van de tunnel aan te brengen. Twee groepen van ongeveer 20 kinderen met hulp van wat ouders leefden zich uit de op de muren, na een korte master class graffiti spuiten. Op beide wanden zijn de namen van de wijken aangebracht op een vrolijke lichte achtergrond. Gelukkig was het goed weer en bleef het de hele middag droog . We hopen dat alle fietsers zullen genieten van dit vrolijke kunstwerk.

Stefan Alberts aan het werk samen met de kinderen uit de buurt.

Kunst in de Thorbecketunnel

Activiteit Burendag 2020:
Graffitiproject met kinderen uit de buurt

Op Burendag, 26 september gaan een 40-tal kinderen en jongeren uit Oud Ittersum en Schelle de fietstunnel omtoveren tot een gigantisch groot en mooi kunstwerk. Het is de bedoeling dat zij grote letters gaan vullen met hun kunstwerken, deze letters vormen samen de teksten OUD ITTERSUM op de ene kant van de tunnel en SCHELLE & OLDENEEL op de andere kant.

Voorbeeld van soortgelijk project in Spoolde, augustus 2020

Hulp gezocht
De letters zullen niet de hele tunnel gaan vullen. Er zal ook een groot
stuk achtergrond geschilderd moeten worden met muurverf. Mijn vraag aan buurtgenoten is of een aantal van jullie mee zouden willen helpen om deze grondverf aan te brengen. Mijn planning is om dit op donderdag 24 en vrijdag 25 september te gaan doen. Het zou fijn zijn dit met een aantal mensen vlot voor elkaar te krijgen.
Groet Stefan, Klaver5

Wil je meehelpen? Stuur een mailtje naar: Klaver5.
k5.diff.designs@gmail.com

Nieuwbouw appartementen

Photoshop impressie van de nieuwbouwplannen naast het rijksmonument.

Met de gemeente publicatie van de officiële stukken op 19 augustus 2020 is het nieuwbouw project aan de Nieuwe Deventerweg 101 en 101-1 een nieuwe fase ingegaan. De gemeente heeft het ontwerp bestemmingsplan wijziging en ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd. Het betreft een appartementencomplex van 3 bouwlagen + nok, vast gebouwd aan “Berkenhove” en pal naast Rijksmonument “Puik” met onderin een commerciële plint  van ongeveer 350M2.

Iedereen mag hierop reageren door een “Zienswijze” in te dienen- voor 29 september 2020.

Een zienswijze indienen
Ben je het niet eens met de voorgenomen nieuwbouwplannen, of maak je je zorgen over de gevolgen van de omvang van dit nieuw te bouwen complex, dan kun je een zienswijze opstellen en deze aangetekend verzenden naar de gemeente Zwolle.

Gezamenlijke zienswijze
Wijkvereniging Oud-Ittersum stelt voor de buurtbewoners een zienswijze op en gaat de wijk in om handtekeningen te verzamelen. We zullen de ondertekende zienswijzen in één pakket aanbieden bij de gemeente Zwolle.

Klik hier om het volledige plan te bekijken en voor meer informatie over onze actie.

Omgevingsvisie Zwolle 2030

Het college van B&W heeft het ontwerp voor de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ vastgesteld op 30 juni 2020 evenals het ontwerp-OmgevingsEffectRapport.

De ontwerp-Omgevingsvisie en het ontwerp-OER liggen gedurende zes weken ter visie van 17 juli tot en met 27 augustus 2020. Tijdens deze periode kun je een zienswijze indienen gericht op (onderdelen van) de ontwerp-Omgevingsvisie of gericht op (onderdelen van) de ontwerp OER.

Wat opvalt in de omgevingsvisie is de nadruk op groei van het aantal woningen in Zwolle tot 2030 ( 10.000 woningen) (en mogelijk ook daarna). Op korte termijn ongeveer 1000 per jaar. Het lijkt erop dat ongeveer 40% (ca 3000 woningen) gerealiseerd zal worden in Stadshagen. Daarnaast zijn kansrijke locaties onder andere Breecamp West, herontwikkeling voormalige Harculocentrale, woningbouw in het dorp Wijthmen en het beperkt toevoegen van woningen in de kern Windesheim en 60% (ca 6000 woningen) via ‘inbreiding’. In de documenten zijn verschillende inbreidingslocaties aangewezen. Daarnaast wordt ook voor de langere termijn mogelijk hoogbouw (> 25 m) overwogen. Projecten zoals de Spoorzone, Oosterenk, Zwarte Waterallee e.d. bieden kansen voor accenten tot 70 meter.

In te zien via : www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.SVZwolle20003-0002;
klik rechts op documenten (+bijlagen)

Advies: Check je eigen perceel !!

Herziening bestemmingsplan Zwolle Zuid Oost

De afdeling ruimtelijke  planvorming van de gemeente Zwolle is bezig met een project om geldende bestemmingsplannen te herzien. Een geschreven handboek moet zorgen voor het standaardiseren van terminologie, regels, etc. van bestemmingsplannen van 10 jaar geleden.
Deze harmonisatie zou echter kunnen leiden tot verschillen op het eigen perceel tussen het geldende- en het nieuwe (herziene) plan. De gemeente zal hierover geen brief sturen en adviseert de burger om zelf het eigen perceel na te kijken of er relevante verschillen zijn.
Voorbeeld: ‘erf’ is veranderd in ‘tuin’, dus daar zou je in het nieuwe plan niet meer mogen aan- of bijbouwen, terwijl dat op ‘erf’ wel mag.

Lees meer belangrijke informatie over de herziening op Woonomgeving en check je eigen perceel.