Reconstructie Nieuwe Deventerweg

De Nieuwe Deventerweg staat hoog op de prioriteitenlijst in het Actieplan Verkeersveiligheid. Daarom heeft de gemeente aan Mobycon (adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken) gevraagd om een objectief onderzoek uit te voeren naar de huidige situatie qua gebruik, verschijningsvorm, verkeersveiligheid etc. en op basis van deze data en interviews een voorstel te doen voor (te faseren) maatregelen.

De verkeerscommissie van de wijkvereniging Oud-Ittersum is gevraagd mee te denken over de huidige knelpunten, het wensbeeld, potentiële maatregelen en overige aandachtspunten voor (de reconstructie van) de Nieuwe Deventerweg. 

Het eerste overleg staat gepland voor maandag 8 maart 2021.

Nieuwe busregeling

Per 13-12-2020 is de nieuwe busregeling van kracht in Zwolle. Per deze datum is het aantal bussen dat door de Nieuwe Deventerweg is gaan rijden van 4 naar 8 per uur.

Dat er 8 bussen per uur gaan rijden door de NDW is opgenomen in de aanbesteding die Keolis heeft aangeboden en gekregen.  Dit plan is na goedkeuring van de gemeente uitgewerkt en is  dus per 13-12-2020 van kracht. Zoals bekend gaan er elektrische bussen rijden. De 4 extra bussen zijn de bussen die voorheen via de burg Vos van Steenwijklaan reden.

Deze groei van het aantal bussen druist in tegen het voornemen om te komen tot minder verkeersdruk in de straat, maar zullen de komende 2 jaar wel van kracht zijn tot aan de nieuwe aanbesteding die voor 10 jaar gaat gelden.

Hierover hebben we onze zorgen geuit bij de gemeente. De elektrische bussen zijn een stuk zwaarder dan de traditionele bussen. De problemen die de bussen veroorzaken (trillingen bij de verkeersdrempels), zijn toegenomen. Dit is diverse keren aangekaart bij de gemeente.

Actie verkeersveiligheid

In de periode rond 26 september hebben we als buurtvereniging een actiedag gehad waarbij de nadruk lag op veiligheid en matigen van de snelheid in de wijk.

Een van de acties betrof de smileys die door de gemeente zijn geplaatst op de Nieuwe Deventerweg. Doel was te benadrukken dat de gehele wijk, maar ook de gebruikers van de Nieuwe Deventerweg een 30 km zone is. De snelheid van de weggebruikers werd duidelijk in beeld gebracht.

De indruk was dat een behoorlijk aantal gebruikers rustiger ging rijden. Deze actie heeft ook meetresultaten opgeleverd, waar we vervolgens een plan op kunnen maken.

Onderstaande gegevens die we van de gemeente Zwolle hebben ontvangen.

Conclusie

Het betreft resultaten waarbij een groot aantal weggebruikers de snelheid heeft gematigd of heeft kunnen matigen. Zonder smileys zullen de snelheden hoger liggen.

Desondanks reed 15% van de weggebruikers harder dan 40 / 41 km per uur met uitschieters naar 84 en 96 Km/u.

Opvallend is het verschil in het aantal metingen. De smiley vanuit de stad stond tussen bussluis en Thorbeckelaan.  De andere stond meer richting Puik. Mensen die vanuit de Thorbeckelaan naar de A28 rijden werden niet gemeten. Verkeer dat naar huis ging wel.

Doe de VVN Verkeersquiz Zwolle

klik hier

Zwolle 2030 omgevingsvisie

Woonomgeving /Nieuws

In het kader van de Omgevingsvisie 2030, heeft de projectleider van de gemeente op 1 maart het bestuur via een TEAMs meeting bijgepraat. De gemeente is bezig alle reacties te verwerken, en op verschillende punten worden aanpassingen gemaakt. Het gesprek verliep constructief. Op dit moment worden alle 121 zienswijzen beantwoord. De Wijkvereniging zal ook een antwoord ontvangen in de komende weken. De aangepaste Omgevingsvisie zal rond april naar de gemeenteraad gestuurd worden.

Ontwerpbestemmingsplan
Zwolle Zuidoost

Het ontwerpbestemmingsplan Zwolle Zuidoost ligt van donderdag 25 februari 2021 tot en met woensdag 7 april 2021 gedurende 6 weken ter inzage , en in die periode kan een zienswijze worden ingediend. 
Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.BP18005-0003

—————–

Volg ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/platformzwolsewijken/

Lees meer op onze website: https://zwolsewijken.nl/

In gesprek met de gemeente

Op donderdag 10 december heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente Zwolle naar aanleiding van de meer dan 350 zienswijzen betreffende de voorgenomen bouwplannen op Nieuwe Deventerweg 101.

Aanwezig waren: projectleiders vanuit de gemeente Zwolle, de projectontwikkelaars van Resido, een afvaardiging van Wijkvereniging Oud-Ittersum, een jurist, een afgevaardigde van de erfgoedvereniging Heemschut en een aantal naaste bewoners. Iedereen kreeg de gelegenheid in 5 minuten te vertellen ‘wat er speelt’ en/of een toelichting te geven op de zienswijze. Aansluitend was er gelegenheid om kort wat aanvullende vragen te stellen. Het gesprek heeft plaatsgevonden via Teams.

Voor het eind van januari 2021 zal projectontwikkelaar Resido met een reactie komen.

Over enige tijd zullen de, al dan niet aangepaste, bouwplannen in de gemeenteraad besproken gaan worden.

Stopzetten analoog tv-signaal

Ittersum, 2 november 2020

Beste deelnemer,

Zoals bekend neemt Stichting CAI De Tweemaster het radio- en tv-signaal af van Ziggo. In 2018 is tijdens de jaarvergadering bekendgemaakt dat Ziggo op termijn landelijk gaat stoppen met het leveren van het analoge tv-signaal.

Vanaf begin 2021 stopt Ziggo met het leveren van het analoge tv-signaal in onze wijk. Vanaf deze datum kunt u dan nog alleen digitaal televisiekijken.

Er zijn twee manieren om gebruik te maken van digitale televisie, namelijk:

  1. Rechtstreeks op de televisie. De nieuwere televisies zijn vaak voorzien van een ingebouwde digitale ontvanger. Er zijn slechts een paar kleine handelingen nodig om de televisie geschikt te maken voor digitale ontvangst.
  2. Via een digitale ontvanger.

Dit is een kastje dat tussen de televisie en de kabel wordt geplaatst. Vervolgens wordt de ontvanger via een SCART- of HDMI-kabel op de televisie aangesloten.

Op maandag 9 november komt een medewerker van Ziggo tussen 10.00 en 18.00 uur bij u langs om vast te stellen welke oplossing bij uw huidige televisie past. Helaas is het voor Ziggo niet mogelijk om een exact tijdstip aan te geven.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

A.J.J. Wever (voorzitter)

Burendag 26 september 2020

Demonstratie remweg, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

We kunnen terugkijken op een goed verlopen en gezellige burendag 2020.

In de ochtend was er aandacht voor Veilig Verkeer en 30 km in de wijk! Vrijwilligers van VVN (Veilig Verkeer Nederland) lieten via een remproef demonstratie aan de Thorbeckelaan zien hoe belangrijk get is om overal in de wijk 30 km te rijden! Bij een snelheid van 30 km/uur kun je nog net een kat of een kind ontwijken. Als je 50 km/uur rijdt echter, dan is de remweg van de auto aanzienlijk langer… Dit werd duidelijk gedemonstreerd met behulp van oranje pilonnen. Tijdens de demonstratie waren ongeveer 120 buurtbewoners aanwezig, een hele goede opkomst. Bij de verkeerkraam waren 30 km stickers voor de kliko beschikbaar en ballonnen voor de kinderen.

Bij 50 km/uur aanzienlijk meer pilonnen om.

Daarnaast werd in de gehele wijk 30 op de straten aangebracht met krijt. Samen met de spandoeken en de snelheid smileys hopen we dat iedereen zich zo bewust wordt van de noodzaak voor maximaal 30 km in onze wijk. Met dank aan onze actieve verkeerscommissie, die zich volledig heeft ingezet om deze demo tot een succes te maken!

De wijk werd versierd met 30km stoepkrijt-kunstwerken.

Voor de kinderen was een pannenkoekencaravan aanwezig, waar de hele dag lekkers te verkrijgen was.

De kunstenaars van Klaver5 doen de graffiti-techniek voor, zodat het resultaat top wordt.

Thorbecketunnel voorzien van kunst door kinderen uit de buurt.

In de middag werd de Thorbecke fietstunnel omgetoverd tot een kunstwerk met subsidie van het Zwolse ‘Buurt Cultuurfonds’! Onder aanvoering van Stefan Alberts van Klaver5 design -onze graffiti kunstenaar uit Oud-Ittersum- gingen de buurtkinderen aan de slag om een graffiti kunstwerk op de wanden van de tunnel aan te brengen. Twee groepen van ongeveer 20 kinderen met hulp van wat ouders leefden zich uit de op de muren, na een korte master class graffiti spuiten. Op beide wanden zijn de namen van de wijken aangebracht op een vrolijke lichte achtergrond. Gelukkig was het goed weer en bleef het de hele middag droog . We hopen dat alle fietsers zullen genieten van dit vrolijke kunstwerk.

Stefan Alberts aan het werk samen met de kinderen uit de buurt.

Kunst in de Thorbecketunnel

Activiteit Burendag 2020:
Graffitiproject met kinderen uit de buurt

Op Burendag, 26 september gaan een 40-tal kinderen en jongeren uit Oud Ittersum en Schelle de fietstunnel omtoveren tot een gigantisch groot en mooi kunstwerk. Het is de bedoeling dat zij grote letters gaan vullen met hun kunstwerken, deze letters vormen samen de teksten OUD ITTERSUM op de ene kant van de tunnel en SCHELLE & OLDENEEL op de andere kant.

Voorbeeld van soortgelijk project in Spoolde, augustus 2020

Hulp gezocht
De letters zullen niet de hele tunnel gaan vullen. Er zal ook een groot
stuk achtergrond geschilderd moeten worden met muurverf. Mijn vraag aan buurtgenoten is of een aantal van jullie mee zouden willen helpen om deze grondverf aan te brengen. Mijn planning is om dit op donderdag 24 en vrijdag 25 september te gaan doen. Het zou fijn zijn dit met een aantal mensen vlot voor elkaar te krijgen.
Groet Stefan, Klaver5

Wil je meehelpen? Stuur een mailtje naar: Klaver5.
k5.diff.designs@gmail.com

Nieuwbouw appartementen

Photoshop impressie van de nieuwbouwplannen naast het rijksmonument.

Met de gemeente publicatie van de officiële stukken op 19 augustus 2020 is het nieuwbouw project aan de Nieuwe Deventerweg 101 en 101-1 een nieuwe fase ingegaan. De gemeente heeft het ontwerp bestemmingsplan wijziging en ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd. Het betreft een appartementencomplex van 3 bouwlagen + nok, vast gebouwd aan “Berkenhove” en pal naast Rijksmonument “Puik” met onderin een commerciële plint  van ongeveer 350M2.

Iedereen mag hierop reageren door een “Zienswijze” in te dienen- voor 29 september 2020.

Een zienswijze indienen
Ben je het niet eens met de voorgenomen nieuwbouwplannen, of maak je je zorgen over de gevolgen van de omvang van dit nieuw te bouwen complex, dan kun je een zienswijze opstellen en deze aangetekend verzenden naar de gemeente Zwolle.

Gezamenlijke zienswijze
Wijkvereniging Oud-Ittersum stelt voor de buurtbewoners een zienswijze op en gaat de wijk in om handtekeningen te verzamelen. We zullen de ondertekende zienswijzen in één pakket aanbieden bij de gemeente Zwolle.

Klik hier om het volledige plan te bekijken en voor meer informatie over onze actie.