Burenhulp

Beste buurtgenoten,
In het kader van de bestrijding van het Corona-virus wordt er door de overheid een rem gezet op veel contacten en ontmoetingen. Dat kan leiden tot meer vereenzaming.

Wat zou jij kunnen doen?

Wil je buren helpen, maak je dan bekend in de buurt door een briefje in de bus te doen bij buurtgenoten waarvan je het vermoeden hebt dat ze gebaat zijn bij een luisterend oor. Je kunt bijvoorbeeld ook aanbieden om boodschappen te doen.
Mocht je nadere informatie willen dan kun je me mailen of bellen.
Ik hoop dat we er zo samen voor elkaar zijn.
Hartelijke groet, Wiebe Feenstra, 06-24373229
energie@wijkverenigingoudittersum.nl

De stichting WIJZ heeft een telefoonlijn geopend voor ouderen voor een praatje. Bel met: 088-2011250

Klik op onderstaande link voor meer info.

https://www.wijz.nu/gemeente/zwolle

Klimaat actief Zwolle

Gecancelled ivm Corona situatie

Graag nodig ik je uit voor een korte uitleg wat wij als Team Klimaat Actief! afgelopen 4 weken hebben gedaan. Dit doen wij op een vrijdagmiddag . Ik laat dit graag zien in de zojuist aangelegde natuurvriendelijke en water robuuste tuin aan van ´t Ende Hof 8 (nieuwbouw aan Nieuwe Deventerweg). Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Samen maken we heel Zwolle-Zuid groen 😊.

Na de Corona-crisis; Elke 4 weken organiseren we op vrijdagmiddag om 16:30 een demo-sessie. Dan vertellen we welke resultaten we in die weken hebben bereikt én waar welke acties we in de komende weken willen doen. We krijgen dan graag reacties of dit de juiste dingen zijn of waar we kunnen verbeteren.
Annemiek Wiegman,
Climate Campus | Aanjaagteam Klimaat Actief Zwolle

We zijn als Team Klimaat Actief! bezig met het  “aanjagen” van klimaat actieve initiatieven in de Zwolle.

Ons doel: Zoveel mogelijk Zwollenaren die Klimaat Actief handelen!

Oplaadpalen in de wijk

Er komen steeds meer e-rijders in Nederland. In Zwolle staan op dit moment ongeveer 35 openbare laadpalen waar iedereen met een elektrische auto gebruik van kan maken. Ook staan er nog bijna 40 extra laadpalen in de gemeentelijke parkeergarages. Wil je weten waar de laadpalen in Zwolle precies staan? De oplaadpunten zijn weergegeven in dit overzicht (externe link). Elektrisch rijden draagt bij aan het verduurzamen van het verkeer en vervoer. En met behulp van slimme technieken helpt het ook om het elektriciteitsnet te ontlasten. De provincie Overijssel en gemeente Zwolle willen hieraan bijdragen en bieden daarom de mogelijkheid om kosteloos een openbare laadpaal te plaatsen bij jou in de buurt.

Eikenprocessierups

In 2019 werd ook onze buurt getroffen door de eikenprocessierups. Daarom heeft de wijkvereniging Oud-Ittersum contact opgenomen om te zien wat het beleid voor 2020 gaat zijn.  Bij navraag bij de gemeente bleek dat die afgelopen zomer overspoeld werden door meldingen en ook overvallen waren door de ernst van de overlast van deze rups.

De eikenprocessierups

In Oud-Ittersum staan de meeste eiken langs de Nieuwe Deventerweg. Probleem in de Nieuwe Deventerweg is dat het lastig wordt om op korte termijn biodiversiteit te vergroten: er is veel steen, asfalt en weinig voortuinen met bloeiende planten.

De gemeente heeft nu besloten vanwege de klachten, fietsroute en wandelaars dat in 2020 de eikenbomen langs de Nieuwe Deventerweg preventief behandeld gaan worden met het biologische bestrijdingsmiddel Xentari. Behandeling met Xentari zal in het voorjaar plaatsvinden, mogelijk ’s avonds of ’s nachts, geeft mogelijk wat geluidsoverlast. Wanneer we meer weten zullen we U informeren!

Daarnaast gaat de gemeente in het voorjaar een website maken: daarop wordt per straat te zien wat de behandelwijze wordt. Ook kan daar per straat/boom, een melding over de eikenprocessierups ingebracht worden zodat men beter actie kan coördineren vanuit ROVA.

Op de langere termijn is het zaak biodiversiteit terug brengen in de straat en wijk. Daar zijn bewoners ook voor nodig. Op de website van de gemeente komen ook adviezen voor bloeiende planten en zaad voor voortuinen en andere plekken. De gemeente lijkt nog niet van plan om een deel eiken te vervangen door andere bomen. Momenteel ligt de nadruk op het voorkomen van overlast in de komende zomer.
Saskia Udding (voorzitter wijkvereniging Oud-Ittersum)

Hulp gevraagd!

Beste buurtgenoten, we zijn opzoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen met:

1) 75 jaar bevrijding in Oud-Ittersum op 14 april: een bijeenkomst, initiatief, herdenking of iets anders

2) In het voorjaar gaan we muurschilderingen aanbrengen in de Thorbecke-tunnel onder leiding van Klaver 5, in opvolging van de Burendag 2019. Wie wil er helpen met de voorbereidingen (onderlaag)?

3) Tijdens NL-DOET (13 & 14 maart) gaan we de wijk schoonmaken- met hulpstukken van de Rova zwerfafval opruimen. Wie wil helpen? https://www.nldoet.nl

4) Een themadag over Oud-Ittersum misschien ?

Alle suggesties & hulp welkom!

Wiebe aan het woord

Beste inwoners van Oud-Ittersum,

Al vanaf 2015 ben ik samen met buurtbewoners actief bezig in ons ‘dorp’ om aandacht te vragen voor het welzijn, woongenot en verkeersveiligheid (30 km). Of het nu gaat om het kinderfeest op Burendag, of de schoonmaakactie in samenwerking met het Oranjefonds.

Ik ben positief dat het bestuur van wijkvereniging Oud-Ittersum allerlei initiatieven van de bewoners van onze wijk wil ondersteunen. Op deze manier kunnen we samen onze buurt verbeteren. Op dit moment zijn er vanuit de wijkvereniging 3 werkgroepen bezig om de buurt nog mooier en veiliger te maken.

U komt mij in de buurt tegen als actief lid van de wijkvereniging en hoop zodoende mijn steentje bij te dragen en spoor u aan om ook lid te worden. Samen staan we immers sterk!

Wiebe Feenstra-Baron

Hartelijke groet, Wiebe Feenstra

Energie informatieavond

Postcoderoos-project
Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen op het dak van iemand anders?
De sporthal Zwolle-Zuid gaat 300 zonnepanelen plaatsen. Goed voor 30 adressen. De coöperatie Allerzonst zal u uitleg geven op 27 januari om 19.30 uur in de kantine van de sporthal Zwolle- Zuid.

Info-avond op 18 februari in SIO
Energie geeft energie. Die gedachte staat centraal tijdens deze bijeenkomst over energie-initiatieven in de wijk. Heel concreet vertellen de wijkbewoners zélf hoe ze nu al hun woning aanpassen of de openbare ruimte verfraaien en vergroenen. En ook hoe je dit samen met je buurt kan doen.
De avond is nadrukkelijk bedoeld als aanzet om meer ervaringen en kennis in Zwolle-Zuid uit te wisselen, over energie- en duurzaamheids-maatregelen die wijkbewoners zelf nu al kunnen nemen.

De bijeenkomst op 18 februari in SIO is een initiatief van Travers, de gemeente Zwolle, Buurkracht en Blauwvinger Energie. Aanvang 19.30 (tot 21.00 uur)


Kijk ook op de pagina energietransitie