Werk aan kruising Ittersumallee

Vanaf maandag 25 november tot en met donderdag 5 december worden de verkeerslichten boven de wegen op de kruisingen Ittersumallee – Vrouwenlaan – Burg. de Vos van Steenwijklaan en kruising Ittersumallee – Nieuwe Deventerweg – Oldermannenlaan vervangen. Dit vanwege onderhoud. Gedurende deze onderhoudswerkzaamheden zijn de twee kruisingen ter hoogte van het spoor Zwolle-Deventer afgesloten.

Er gaat gewerkt worden aan de stoplichten, waardoor de kruising een aantal dagen afgesloten zal zijn.

Terugblik Burendag

Burendag 28 september 2019

Activiteiten langs de Thorbeckelaan tijdens de Burendag 2019
Stefan van Klaver5 maakt het fietstunnel-ontwerp samen met de kinderen uit de buurt

Tuintje op Zuid

Wethouder Michiel van Willigen tuiniert met de kinderen uit de buurt.

Al vroeg in de ochtend werd er koffie geserveerd in het Tuintje op Zuid.
De buurttuin voor bewoners van Oud-Ittersum heeft fruitbomen, tomaten, prachtige bloemen en geurende kruiden. Daarnaast zijn er ook plantenbakken waar kinderen kunnen voelen en ruiken. Het is een tuin voor jong en oud. Op Burendag heeft de Zwolse Wethouder Michiel van Willigen het Tuintje in het zonnetje gezet door een “buurtinitiatief” paaltje in de grond te slaan. Met hulp van een paar kinderen uit de buurt kreeg het paaltje een prominente plek. Tijdens Burendag werd er in de tuin gewerkt: verplanten, oogsten en repareren. Daarnaast was er gelegenheid buren te ontmoeten, bij te praten en van allerlei lekkers te genieten.

Burendag aan de Thorbeckelaan

’s Middags was er van alles te doen bij het speeltuintje aan de Thorbeckelaan. Kinderen konden ponyrijden, of bij Indala schminken, spelletjes doen en pizza bakken. Bij het speeltuintje was een gezellig marktje ingericht. Ook werden er 2 workshops gegeven waar kinderen hun creatieve ideeën konden laten zien voor de muren van fietstunnel tussen Oud-Ittersum en Oldeneel.

De Zwolse graffitikunstenaar Stefan van Klaver5 gaat alle tekeningen en ideeën in het ontwerp voor de fietstunnel opnemen en verwerken. Het door de gemeente goedgekeurde eindresultaat wordt op een later moment in de fietstunnel aangebracht!

Bron; Saskia en Margreet, Wijkvereniging Oud-Ittersum

Burendag Oud-Ittersum

Burendag zaterdag 28 september in Oud-Ittersum

Voor de vierde keer wordt er op 28 september een gezellige burendag in Oud Ittersum aan de Thorbeckelaan georganiseerd. Dit jaar is er een extra vol programma voor jong en oud.

Vanaf 13.00 uur is er een kleedjesmarkt. Kom ook en verkoop jouw spullen! Vanaf 14.00 uur is er veel te doen voor kinderen: Ponyrijden, Schminken, Springen, Spelletjes, Bouwen en Klimmen, Broodjes bakken én Graffiti spuiten! Tijdens deze Burendag willen we met de kinderen (8 – 21 jaar) het fietstunneltje bij de Thorbeckelaan met graffiti onder handen nemen. Dit gebeurt o.l.v. de ervaren Zwolse graffitikunstenaar Stefan van Klaver5.com. Heb jij ideeën of een schets die we kunnen gebruiken? Doe deze dan voor 20 september door de bus bij de Groen van Prinstererlaan 32. Laat je creativiteit stromen en doe mee!

Naast de kleedjesmarkt is er om 13.00 uur ook een markt voor volwassenen. Ben je ZZP-er met mooie producten of diensten van kunstenaar tot timmerman? Of ben je hobbyist en bak je heerlijke taarten? Toon dan je werk op deze markt. Een leuke manier om je buren te laten weten wat jij de buurt kan bieden. De markt vindt plaats in de speeltuin aan Thorbeckelaan en kramen worden verzorgd. Laat het even weten wanneer je deelneemt aan deze markt.

Kom samen kletsen met een koffie of een glaasje fris met lekkere buurtbaksels. Vanaf 16.00 uur nodigen we iedereen uit te komen picknicken (zelf meenemen) in de speeltuin!

Dit alles in samenwerking met Indaba en Sio en dank aan Premie op Actie voor sponsoring.

Locatie: Thorbeckelaan, Indaba en Speeltuin.
Voor informatie, whatsapp of bel naar Jobke: 06 82132268.

Agenda ledenvergadering

12 september 2019 in Sio, aanvang 19.30 uur

Duurzame energie / Energietransitie
Verkeersveiligheid
Buurtfeest: 28 september
Bundelen wijkactiviteiten
Stemmingsvoorstellen:
– Verkiezing bestuur
– Contributie
– Zienswijze
Rondvraag

Stemmingsvoorstellen:

Verkiezing bestuur
Het bestuur stelt zich verkiesbaar per 1 januari 2020. Voorstel is:
Saskia Udding-voorzitter
Michel Melenhorst-penningmeester
Margreet Hendriks-secretaris

Leden die zich ook verkiesbaar stellen voor één van de drie bestuursfuncties, wordt gevraagd zich per e-mail aan te melden op info@wijkverenigingoudittersum.nl voor 10 september 2019.
Graag ontvangen we daarbij een motivatie. Stemming over het bestuur zal plaatsvinden op de eerste ledenvergadering van 12 september 2019.

Contributie
De contributie wordt vastgesteld op 15 Euro per jaar per lid (per huishouden). Deze zal in januari geïnd worden. Omdat 2019 een half jaar is, waarin we wel opstartkosten voor de vereniging hebben, is het voorstel 7,50 Euro per lid.

Toename bebouwing en indiening zienswijze
Het bestuur vraagt toestemming aan de leden om namens de Wijkvereniging Oud Ittersum een zienswijze in te dienen, wanneer een bestemmingsplanwijziging wordt ingediend bij de gemeente betreffende  het werkgebied van de Wijkvereniging. Dit is de driehoek afgebakend door de Oldeneelallee, de spoorlijn Zwolle-Deventer en (inclusief) de Nieuwe Deventerweg. Gezien de korte termijn waarbinnen een zienswijze ingediend moet worden, vraagt het bestuur toestemming om handelend op te treden namens de vereniging. De voorlopige tekst voor zo’n zienswijze zal gepubliceerd worden via de website. Alle leden zullen hierover per email geïnformeerd worden. De leden hebben dan een aantal dagen de tijd om te reageren.